Personbeskyttelse

            Behovet for aktiv eller passiv beskyttelse af et individ kan opstå i mange sammenhænge, og i mange variationer. SECORE Security Services har en lang erfaring med løsning af bl.a. livvagt- / bodyguard-opgaver, for diplomater og nyankommende personer af stor betydning, personer med stor medietiltrækning, nøglepersoner under pludseligt udefrakommende pres af farlig karakter, eller andre der måtte have behovet. Vores tilgang til opgaven kan være enten diskret eller synlig, afventende eller aktiv, afhængigt af den enkeltes behov. Fælles for alle vores ydelser er dog, at vi sørger for at bevare roen, overblikket og trygheden, så vores klient(er) kan koncentrere sig om det de er gode til.                              


De uddannede livvagterne er sikkerhedsverdenens elite. De er udvalgt på grund af deres personlige evner til at fornemme en fare lang tid før den får mulighed for at blive reel, de er venlige men bestemte, og socialt intelligente, og er blevet trænet i mange discipliner indenfor sikkerhed som: Eskorte mønstre, ”rammer”, bevægelse generelt. Overvågnings detektion: Søger og finder eventuel overvågning, Antiovervågning: At narre dem der overvåger væk fra den overvåget ved at lægge falske spor, Anti-Aflytning: Fjerner elektronisk aflytning også kaldt TSCM. Derudover ”profiling”, kampsport, våbenhåndtering og identifikation af improviseret eksplosive midler, taktisk køreudannet, nærkamp, etc. etc.                                                                                                        

                                                                                                                      Rigtige livvagter planlægger sig ud af enhver opgave og ser sjælden kamp. Det at være livvagt er ikke kun et spørgsmål om størrelse og muskler, men også om snarrådighed, skarphed og intelligens.                                

PDF PræsentationPDF Præsentation