Aviation Security

Luftfartssikkerhed: Luftfart er traditionelt set en meget sikkerhedstung branche. Bevidste anslag mod passagerfly, eller uheld med samme, får næsten altid katastrofale konsekvenser, hvorfor luftfartsbranchen bruger mange ressourcer på at sikre sig mod dette. SECORE Security Services kompetencer i den sammenhæng, handler først og fremmest om anti-terror. Den lufthavn et fly besøger, leverer altid nogle grundlæggende sikkerhedsydelser, herunder bagagescanning, scanning for medbragte våben m.m. 

Vores personale er yderligere trænet i ”profiling” af passagerer og ansatte, hvor vi ved forberedelse og fysisk tilstedeværelse på gaten eller i flyet, kan udvælge/overvåge personer hvis adfærd virker afvigende. Desuden kan vi gennemføre yderligere bagagecheck (foruden det lufthavnen leverer), opsyn med flyet på rampen, adgangskontrol til flyet m.m., alt sammen med det formål at mindske risikoen for sabotage/terror mod flyet, luftfartsselskabet og passagererne yderligere.

PDF PræsentationPDF Præsentation